Ovčke

Vzgojiteljici: Neža Hrnčič in Teja Mubi.

Starost otrok 1 do 2 leti.