PUST

Od hiše do hiše, od vrat do vrat
prinašamo smeh vam in s smehom pomlad.
Zato  nam dajte
en cekinček, dva,
tri bobe, tri krofe
ter  košček mesa.