DIJAKI IZ GSŠRM KAMNIK SO ZA OTROKE PRIPRAVILI PREDSTAVI

Gostili smo dijake Srednje vzgojiteljske šole Rudolfa Maistra iz Kamnika, ki so nam pripravili predstavi Živali v težavah in Gremo okrog sveta.