O vrtcu

Marijin vrtec je bil ustanovljen aprila 1996, je zasebni vrtec s koncesijo in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok.
Poslovni čas vrtca je od 6.00 do 16.00, od ponedeljka do petka.
V času počitnic oziroma zmanjšanja števila otrok spremenimo organizacijo dela glede na prijave v varstvo. Vrtec obratuje, ko je prijavljenih vsaj 15 otrok.
Vrtec vključuje otroke od dopolnjenega enajstega meseca starosti, do vstopa v šolo, v šestih skupinah.

Delavci vrtca

 Direktor: Jernej Marenk

Ravnateljica: Slavka Snedec (tel.: 031 787 703)

Vzgojiteljice:

 • Estera Burgar;
 • Lidija Jagodic;
 • Ema Jagodic;
 • Ivanka Lipar;
 • Darja Škerjanec;
 • Anka Ropret.

Pomočnice vzgojiteljice:

 • Monika Crnič;
 • Olga Novak;
 • Mojca Ovsenek;
 • Tjaša Pucelj;
 • Mojca Sušnik;
 • Ana Zupin.

Kuharja:

 • Irena Jelenc;
 • Janez Omers.

Pomočnica v kuhinji: Gabrijela Grilc.

Čistilki:

 • Jana Podjed;
 • Mirjana Šink.

Program vrtca

Program je namenjen vzgoji in varstvu predšolskih otrok od enajstega meseca do vstopa v šolo. Osnova programa je nacionalni program za predšolsko vzgojo, Kurikulumu za vrtce, katerega dopolnjujemo z letnim načrtom. Kot župnijski vrtec nudimo otrokom krščansko vzgojo s poudarkom na oblikovanju temeljnih krščanskih vrednot.

Sklad Marijinega vrtca

V šolskem letu 2017/18 je aktivno začel delovati sklad Marijinega vrtca. Iz sklada se financirajo dejavnosti, ki se ne financirajo iz rednih sredstev vrtca, in sicer financiranje nadstandardnih dejavnost, nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti, za zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa.

Sklad Marijinega vrtca upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje člani – trije predstavniki staršev in en predstavnik vrtca.

Sklad Marijinega vrtca pridobiva sredstva iz: prostovoljnih prispevkov ob vrtčevskih dogodkih, donacij in drugih virov.

Letos smo iz sklada že financirali nakup vozička za najmlajše. V prihodnjih mesecih pa bomo zbirali sredstva za nakup vrtčevskih skirojev. Vabimo vas, da s prostovoljnimi prispevki pomagate izboljšati in popestriti vrtčevski vsakdan.

TRR: SI56 0433 1000 3336 915
Namen nakazila: za sklad

Dnevni program

V Marijinem vrtcu izvajamo dnevni program, ki obsega bivanje v vrtcu od 6 do 9 ur in je namenjen vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec. Obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. Dejavnosti so prilagojene starosti oz. razvojni stopnji otrok, njihovim sposobnostim in interesom. Izvajajo se v skladu s cilji in načeli kurikula za vrtce, s posebnim poudarkom na pestri in raznovrstnejši ponudbi na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje.
Preko doživetij in igre otroka uvajamo v življenje z občudovanjem lepote narave in vsega ustvarjenega. Nudimo mu spoznavanje različnih zvokov in govorice gibov. Z doživetji besede in slike oblikujemo njegovo osebnost. Otrok ima veliko stika z naravo in naravnimi materiali, ki mu razvijajo domišljijo in ustvarjalnost, veliko bivanja na zraku pa mu zvišuje odpornost in vzdržljivost.

Specifičnost programa

Otrokom pripravljamo krščansko usmerjeno okolje, kjer lahko oblikujejo in gradijo svoje verske dispozicije ter jih spreminjajo ob našem skrbnem vzgojnem delovanju.
Z osebnim zgledom in besedo otrokom posredujemo življenjske vrednote. S pomočjo svetopisemskih zgodb spodbujamo, osvetljujemo in ovrednotimo otrokovo skrivnostno in čudežno doživljanje sveta.
Spodbujamo in vzgajamo čut za praznovanje.

Obogatitveni program

Namenjen je vsem otrokom in je vključen v sam letni delovni načrt vrtca:

 • lutkovno gledališke predstave;
 • izleti po bližnji in daljni okolici;
 • praznovanja;
 • zobna preventiva;
 • obiski različnih javnih ustanov;
 • športni program Mali sonček;
 • projekti za spodbujanje branja in obiski knjižnice;
 • bivanje v naravi;
 • športne urice;
 • razne delavnice;
 • srečanje z dedki in babicami;
 • interesna dejavnost – zborček Mavrica.