SODELOVANJE Z MATERINSKIM DOMOM GORENJSKE

Konec meseca februarja smo izvedli dobrodelno akcijo zbiranja knjig. Kot je bilo načrtovano smo del knjig dali na naše knjižne police, preostali  del smo podarili v Materinski dom Gorenjske. Predaja knjig je potekala v petek, 18. 3. 2022, v prostorih vrtca. Predstavnicama MDG smo zapeli nekaj pesmic, ter se z njima  pogovarjali o bivanju in delu v Materinskem domu.

Veseli smo, da smo lahko skupaj razveselili otroke, ki trenutno prebivajo v Materinskem domu in jim tako polepšali dneve.